Hulp en training voor naasten

Wij mensen, en dus ook wij naasten, zijn van nature geneigd om te streven naar prettige gevoelens en het voorkomen van vervelende gevoelens, gedachten en ervaringen. Echter deze vervelende gevoelens, gedachten en ervaringen zijn net zoals de prettige gevoelens onderdeel van ons leven. Op korte termijn zijn we in staat om via allerlei strategieën de vervelende gevoelens, gedachten en ervaringen “uit” te zetten. Op de lange termijn levert dit echter problemen op. Vergelijk het maar met de angst die sommige mensen hebben voor de tandarts. Je bent van je angst af door de tandarts af te zeggen. Op de lange termijn wordt het probleem, het gaatje, alleen maar groter en je eindigt bij de kaakchirurg. En dat niet alleen vaak komen er problemen bij in dit geval kan slechte mondhygiëne leiden tot bijvoorbeeld hart en/of maagklachten.

Hulp en ondersteuning aan naasten gaat om het leren hanteren van moeilijke dilemma’s en pijnlijke emoties waar je tegen aanloopt zoals verslaving. Op het moment dat je wordt geconfronteerd met een partner of familielid met ‘stevige’ psychische problematiek; bijvoorbeeld een verslavingsprobleem.
Er zijn geen eenvoudige oplossingen, maar er zijn wel manieren die je kunnen helpen om de moeilijke situaties en emoties beter te hanteren. De hulp bestaat uit het leren en oefenen van vaardigheden om je eigen emotionele balans en je psychische gezondheid te bewaken. Dat doen we door dingen uit te leggen, maar ook door oefeningen te doen waarin je leert hoe je stil kunt staan bij jezelf en daaropvolgend de juiste stappen kunt gaan zetten. Dit doen we door individuele gesprekken en trainingen in groepen. Het is geen wonderpil, het lost niet alles op, maar we reiken hulpmiddelen aan die kunnen helpen om overeind te blijven op momenten dat er stormen door je leven razen.