Hulp bij levensfaseproblematiek

Vaak komt bij mensen, die al enige tijd vrij zijn van het gebruik van verslavende middelen en/of gedrag, een specifieke vraag naar boven; “en wat nu?” of “En dan?”.
De reguliere (verslavings)zorg biedt hier weinig of geen antwoord op.

Niet alleen mensen met een verslavingsverleden kunnen tegen deze zingevingsvraagstukken aanlopen. Ook naasten van mensen met “stevige” psychische problematiek en ieder ander kan ook tegen dit soort vragen aanlopen en ook voor hen is er niet makkelijk of weinig steun te vinden.

Acceptance and Commitment Therapy biedt bij uitstek handvaten om vragen helder te krijgen als; Waar wil je voor staan in het leven? Wat doet er echt toe, diep in je hart? Om welke dingen wil je herinnerd worden?

In essentie komt het erop neer je te verbinden met wat ertoe doet, wat je leven verrijkt en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. B’s Counseling helpt je daarbij.