Kosten en Vergoedingen

Wat zijn de tarieven van B’s Counseling en zijn er eventuele vergoedingen?
Marcel Hienekamp is ingeschreven bij het Register GGZ-agogen en lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Marcel Hienekamp is eveneens lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV), een beroepsvereniging voor professionele therapeuten, en voldoet tevens aan de AGB normen. Hierdoor kunnen uw sessies bij hem deels of geheel vergoed worden door uw ziektekostenverzekering.

Vergoedingen 2024
Zie voor accurate informatie deze link

Verzekering

Hoewel bij sommige zorgaanbieders behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, kiezen steeds meer mensen ervoor een psychologische behandeling zelf te betalen en deze vervolgens gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering.  Dit heeft meerdere voordelen;

 • Gegevens zoals een diagnose worden niet gedeeld met de zorgverzekeraar waardoor privacy is gewaarborgd
 • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig, hetgeen een behoorlijke drempel kan zijn
 • Er kan snel worden gestart
 • Het is mogelijk om maatwerk te leveren omdat de behandelaar in dit geval niet gebonden is aan vaste behandelprotocollen
 • Je hoeft je eigen risico niet aan te spreken

Disclaimer bij
vergoedingen

Daar iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kunt u bij uw zorgverzekeraar informatie opvragen of de nota van uw behandeling door uw verzekering vergoed wordt.
Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
B’s Counseling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

Tarieven

B’s Counseling hanteert trajectprijzen en deze worden bij aanvang gefactureerd.

Er zijn meerdere trajecten mogelijk: kort (3 tot 5 gesprekken), middel (5 tot 8 gesprekken) of intensief (8 tot 12 gesprekken). Dit bepalen we in gezamenlijk overleg.

Afspraken kunnen in voorkomende gevallen tot 24 uur voordien afgezegd worden, wanneer dit niet tijdig gebeurt zal 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht worden.

Intake: € 125,-
Individuele vervolgsessies: € 90,-
Groepssessie: € 45,-

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Tarieven voor ‘psychosociale hulpverlening’ zijn vrijgesteld van BTW, workshops, coaching en trainingen kennen wel een BTW tarief van 21%.

Klachten &
Geschillen

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de beroepsvereniging vivnederland.nl .

BS Counseling (Marcel Hienekamp) is aangesloten bij de geschillencommissie WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg).
Hoe u een klacht kunt melden leest u hier in een stappenplan

Meldcode
Huiselijk geweld

B’s Counseling is als Organisatie en zelfstandige beroepsbeoefenaar op grond van de Wet “verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren.
De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over deze meldcode.

Verantwoording

 • Geregistreerd in het Register GGZ-agogen (nr. 461027056)
 • Lid Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW nr. 621946)
 • Lid van beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV nr. 1907992)
 • AGB code zorgverlener: 90108485
 • AGB code praktijk: 90067530
 • KvK nummer 30212714
 • BTW nr. NL001328029B55
 • HBO Bachelor Social Work – GGZ-agoog