Privacyverklaring

Hoe ga ik op deze website met jouw gegevens om?

M. Hienekamp, eigenaar van B’s Counseling, gevestigd aan Velperengh 32, 3941 BZ Doorn
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Marcel is eveneens de Functionaris Gegevens bescherming van BS Counseling.

 

Contactgegevens:
Velperengh 32
3941 BZ Doorn

e-mail: [email protected]
tel. 06 46175073

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk via de website enkele persoonsgegevens via een contactformulier maar beperk dit tot een minimum.
Via mijn contactformulier kun je je naam (eventueel een nickname) je telefoonnummer en e-mailadres achterlaten.

Ik gebruik geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar mijn LinkedIn pagina.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van jou.
Wel vraag ik voor correspondentie om je e-mailadres.
Het verstrekken hiervan is vrijwillig en ik zal hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. Je kunt ook telefonisch contact met mij opnemen.

Mijn website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Ik raad ouders echter aan altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met ons op via : [email protected]  dan verwijder ik onmiddellijk deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met jou op te kunnen nemen op jou verzoek

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar jouw persoonsgegevens (e-mailadres en optioneel je naam) verkregen vanuit deze website twee weken op onze server. Binnen deze tijd neem ik contact met je op en afhankelijk van onze correspondentie en afspraken worden de gegevens vervolgens offline door mij bewaard.

Na veertien dagen worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

  • Google analytics  gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
    Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

 

Bewaartermijn voor cliëntdossiers
Clientendossiers worden NIET via de website of website server bewaard, ingezien of aangevuld.
Deze worden buiten deze website om bewaard. Voor informatie hierover kunt u altijd contact met mij opnemen. De bewaartermijn voor cliëntdossiers bedraagt 20 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit gegevens aan derden en als ik dit wel doe, doe ik dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg met jou!

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Ik gebruik op mijn website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn afkomstig van RawPixel.com  en van Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Sta jij of jouw kind op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Stockfotografie is afkomstig van RawPixel.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar : [email protected]

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als je alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : [email protected]

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenomstgesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Geheimhouding

Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.
Ik houd mij hiermee aan de beroepsethiek.
Soms bespreek ik binnen een team cliënten. Dit is altijd na goedkeuring van de client.
Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zal ik ook nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.

Disclaimer

Daar iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kunt u bij uw zorgverzekeraar informatie opvragen of de nota van uw behandeling door uw verzekering vergoed wordt.
Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
B’s Counseling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.